Kurumsal Değerlerimiz

Kurumsal Değerlerimiz

Sonat Ajans'ın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu başarısında etkili olan teknoloji ile donatılmış tesislerinin yanında “yetişmiş ve tecrübeli personel ile profesyonel yönetim kadromuzun” prensip edindiği temel değerler;

 

Güvenilirlik

 

Firma içi ve dışı ilişkilerimizde dürüstlük ön plandadır. Müşteri, personel, aracı firma ve iş ortaklarımız ve iletişim içinde olduğumuz tüm kurum-kuruluşlar ile dürüst ve etik işbirliğini benimseriz.

Müşteri ilişkilerimizde karşılıklı güven anlayışı içerisinde gizliliğini taahhüt ettiğimiz tüm bilgilerin güvenliğini sağlar, uzun soluklu ve kalıcı ilişkiler kurmayı tercih ederiz. Hizmetlerimizi vadettiğimiz zamanında, en güveli ve doğru biçimde yerine getiririz.

 

Sahiplenme

 

Verimliliğin artırılması yönünde, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, hizmetlerin yerinde ve zamanında gerçekleştirilmesi aşamalarındaki sorumluluğumuzu kabulleniriz.

Şirket kaynak ve değerlerini dikkatli ve etkin kullanıp, her faaliyetimizi firmamızın başarısını ön planda tutarız. Verilen hizmetin doğru yapılmasıyla birlikte şirketimize sağladığı fayda doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürüz.

 

Başarı Merkezli Değişim

 

Sürekli gelişen dünya şartlarında meydana gelen değişimleri takip ve uyum sağlamayı gerçekleştiririz. Kalıplaşmış alışkanlıklardan kurtularak farklı bakış ve düşüncelere açık olmayı ve bir adım sonrasını için proaktif düşünmeyi hedefleriz. İşini bilinçli yapan, çevresini sorgulayan, çözüm odaklı, üstün başarı gösteren ve hedefleri doğrultusunda sorumluluk alabilen şahıslar ile çalışır, başarımızı paylaşırız.

 

Ekip Ruhuyla Çalışmak

 

Ekip çalışmasını ön planda tutan ve beyin fırtınası ile sonuca ulaşma yolunda bir katma değer oluştururuz. Süreç Odaklı Yaklaşım doğrultusunda şirket amaçlarına göre yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız. Ekip başarısı duygusunu güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaşır ve yaygınlaştırırız.

 

Kendine ve Başkalarına Saygı

 

Müşterileri, çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımıza hiçbir ayrım gözetmeyiz. İletişimimiz her koşulda şeffaflık ve saygı çerçevesinde gerçekleşir. Karşılıklı değer verir, dinleriz. Farklı fikirlerin özgürce dile getirildiği ve değerlendirildiği bir tartışma ortamı oluşmasına önem veririz. Duruş ve davranışlarımızın başkalarını da etkileyeceğini biliriz.

 

Devamlı Gelişme